Úvod > Fakulta >

Prednáška Anny Chetverikovej, Ruská Akadémia vied: Problémy a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami „Vyšehradskej štvorky“

V stredu 13.11.2019 sa uskutoční prednáška v angličtine p. Anny Chetverikovej z «Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences». V rámci prednášky bude tiež prezentovaná monografia „Česká republika ako zahraničný ekonomický partner Ruska“ (https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=4477). Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 13. 11. 2019
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je vyvolať diskusiu o aktuálnom charaktere a perspektívach ekonomických vzťahov medzi Ruskom a krajinami V4.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:medzinárodné ekonomické vzťahy, Rusko, krajiny V4
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB, Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: