Úvod > Fakulta >

Európska integrácia vs. globalizácia (seminár SOeVA)

V pondelok 18.11.2019 o 9,00 hod. bude Prof. Alain Buzelay (Université Paris I Panthéon – Sorbonne) prezentovať prednášku o aktuálnych výzvach európskej integrácie a globalizácie. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 18. 11. 2019
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska integrácia, globalizácia
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: