Úvod > Fakulta >

Meranie konsolidácie vo verejných financiách (kurz Národnej banky Slovenska).

V utorok 19.11.2019 sa cez telemost uskutoční prednáška Ing. Viktora Novysedláka, výkonného riaditeľa Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Prednáška sa uskutoční v rámci kurzu Národnej banky Slovenska "Makroekonomický vývoj a hospodárska politika Slovenska". Kvôli obmedzenej kapacite miestnosti prosíme všetkých záujemcov, aby vopred kontaktovali Katedru ekonómie (kristina.sykorova@umb.sk).
 
Dátum: 19. 11. 2019
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov, Hlavná budova EF UMB, prízemie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom kurzu je poskytnúť prehľad o aktuálnych otázkach makroekonomického vývoja na Slovensku a tiež o najdôležitejších témach, ktorým sa hospodárska politika venovala v poslednom období. Kurz sa venuje novým výzvam v menovej a fiškálnej politike. Prizývaní sú kľúčoví analytici a predstavitelia inštitúcií ako je NBS, RRZ a IFP (MFSR).
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Makroekonómia, hospodárska politika
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Sýkorová
Titul:
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - Katedra ekonómie
E-mail:
kristina.sykorova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: