Úvod > Fakulta >

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2018/2019

Slávnostná imatrikulácia patrí medzi tradície fakulty. Imatrikulácia je slávnostný akt, na ktorom študentov prvého roku oficiálne prijímame za členov akademickej obce.
 
Dátum: 21. 11. 2019
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - aula Rotunda, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/805/obrazky/Imatrikulacie_21_11_2019_oznam.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Horvátová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
lucia.horvatova
Telefón: +421 48 446 6127
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: