Úvod > Fakulta >

Ako sa v mladom veku stať úspešným hotelierom? - moderovaná diskusia

Pozývame Vás na moderovanú diskusiu s tromi mladými úspešnýmí riaditeľmi hotelov na Slovensku. Predstavia sa riaditeľ Wellness Hotel Chopok **** - RNDr. Tomáš Podhor, riaditeľ hotela The Grand Vígľaš **** - Ing. Tomáš Sokologorský a riaditeľ Hotela Sitno Forest Resort **** - Tomáš Tóth.
 
Dátum: 20. 11. 2019
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P115
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je sprostredkovať študentom pohľad mladých a úspešných hotelierov na prácu v cestovnom ruchu.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Hotelierstvo, Motivácia, Práca v cestovnom ruchu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Gajdošík
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón: +421 48 446 2215
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: