Úvod > Fakulta >

Špekulatívne obchodovanie, hedžing a optimalizácia výroby elektriny na komoditnom trhu

Prednáška oboznámi študentov so základnými informáciami o trhu s elektrinou, metódami používanými k špekulatívnemu obchodovaniu na základe fundamentálnej a technickej analýzy. Obsahom prednášky bude aj hedžovanie portfólia s využitím metód používajúcich historické ceny, predpokladaný cash flow a metódu simulácie. Prednášajúcim bude Adam Fajkuš, špecialista obchodnej stratégie v Slovenských elektrárňach, a.s. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Medzinárodné finančné trhy.
 
Dátum: 2. 12. 2019
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Talentové a výskumné centrum (TRC) Historická budova 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška oboznámi študentov so základnými informáciami o trhu s elektrinou, metódami používanými k špekulatívnemu obchodovaniu na základe fundamentálnej a technickej analýzy. Obsahom prednášky bude aj hedžovanie portfólia s využitím metód používajúcich historické ceny, predpokladaný cash flow a metódu simulácie. Prednášajúcim bude Adam Fajkuš, špecialista obchodnej stratégie v Slovenských elektrárňach, a.s. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Medzinárodné finančné trhy.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Investovanie, hedging, elektrina
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KFÚ
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421 914 275 007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: