Úvod > Fakulta >

Kvantitatívne uvoľňovanie - čo na to akciové trhy?

Prezentácia sa bude týkať kvantitatívneho uvoľňovania ako neštandardného nástroja monetárnej politiky amerického FEDu a európskej ECB, a jeho implikácií na akciové trhy. V krátkosti predstavíme najčastejšie prístupy využívané autormi pri skúmaní kvantitatívneho uvoľňovania a jeho dôsledkov, tiež najdôležitejšie poznatky a závery plynúce z výskumu majority popredných akademikov a výskumných pracovníkov centrálnych bánk. Následne predstavíme vlastné závery plynúce z výsledkov skúmania ako krátkodobých reakcií akciových agregátov na informácie spojené s touto neštandardnou monetárnou politikou, tak aj dlhodobejšie prepojenie medzi zmenami v súvahe FEDu a Eurosystému, spôsobenými kvantitatívnym uvoľňovaním a vybranými ETF, ako veľmi populárnymi investičnými nástrojmi či už z pohľadu krátkodobého obchodovania alebo dlhodobých investícií, ako proxy reprezentantmi akciových trhov na oboch stranách Atlantiku. V závere prezentácie uvedieme z nášho pohľadu kľúčové poznatky a oblasti vyžadujúce pozornosť, najmä z pohľadu budúcich investícií. Prednášajúcim budem Ing, Leoš Šafár, PhD. z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Medzinárodné finančné trhy.
 
Dátum: 9. 12. 2019
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Talentové a výskumné centrum (TRC) Historická budova 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia sa bude týkať kvantitatívneho uvoľňovania ako neštandardného nástroja monetárnej politiky amerického FEDu a európskej ECB, a jeho implikácií na akciové trhy. V krátkosti predstavíme najčastejšie prístupy využívané autormi pri skúmaní kvantitatívneho uvoľňovania a jeho dôsledkov, tiež najdôležitejšie poznatky a závery plynúce z výskumu majority popredných akademikov a výskumných pracovníkov centrálnych bánk. Následne predstavíme vlastné závery plynúce z výsledkov skúmania ako krátkodobých reakcií akciových agregátov na informácie spojené s touto neštandardnou monetárnou politikou, tak aj dlhodobejšie prepojenie medzi zmenami v súvahe FEDu a Eurosystému, spôsobenými kvantitatívnym uvoľňovaním a vybranými ETF, ako veľmi populárnymi investičnými nástrojmi či už z pohľadu krátkodobého obchodovania alebo dlhodobých investícií, ako proxy reprezentantmi akciových trhov na oboch stranách Atlantiku.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kvantitatívne uvoľňovanie, akciový trh, obchodovanie, monetárna politika
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KFÚ
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421 914 275 007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: