Úvod > Fakulta >

Úspešné investície sú veľmi nudné

V rámci predmetu "Obchodovanie a investovanie" sa uskutoční prednáška a následná diskusia s Radoslavom Kasíkom, spoluzakladateľom a investičným riaditeľom spoločnosti Finax - obchodníka s cennými papiermi. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 2. 12. 2019
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - aula Rotunda, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je priblížiť poslucháčom, ako vyzerá skutočné investovanie v praxi a aké sú dnes trendy v investičnom svete. Poslucháči spoznajú, ako vyzerá práca obchodníkov s cennými papiermi a ako sa dá zarobiť investovaním s najväčšou istotou a najmenším rizikom.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Investovanie, finančné trhy, obchodníci s cennými papiermi.
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Virdzek
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
tomas.virdzek
Telefón: 048/446 6234
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: