Úvod > Fakulta >

Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov EF UMB v Národnej banke Slovenska (Odbor výskumu) v Bratislave

V utorok 10.12.2019 organizujeme exkurziu Národnej banky Slovenska v Bratislave - Odbor výskumu. Exkurzie sa môžu zúčastniť študenti, doktorandi a pedagógovia EF UMB. V prípade záujmu prosím kontaktujte Katedru ekonómie (kristina.sykorova@umb.sk) v termíne do 3.12.2019 do 12,00 hod.
 
Dátum: 10. 12. 2019
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:15
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Odbor výskumu, Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom exkurzie je bližšie spoznať výskumné aktivity Národnej banky Slovenska, organizáciu výskumu centrálnej banky v kontexte menovej integrácie a využívaný metodologický aparát.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Makroekonómia, Hospodárska politika
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Sýkorová
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
kristina.sykorova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: