Úvod > Fakulta >

Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity (seminár SOeVA)

V pondelok 27.1.2020 o 9,00 hod. bude doc. Ing. Jozef horeháj, PhD. Z Katedry ekonómie prezentovať výsledok svojej vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektu "Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity". Srdečne pozývame.
 
Dátum: 27. 1. 2020
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: doc. PhDr. Jozef Horeháj, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:spoločenské vedy, humanitné vedy
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela