Úvod > Fakulta >

Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - miesto experimentov v ekonomickom bádaní

Katedra ekonómie EF UMB pozýva tvorivých zamestnancov a študentov všetkých stupňov štúdia EF UMB do diskusie inšpirovanou knihou aktuálnych nositeľov tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu Abhijit V. Banerjee a Esther Duflo "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty ". Diskutovať sa bude o behaviorálnej ekonómii a o tom, aké je súčasné postavenie experimentov v ekonomickom skúmaní. Cieľom aktivity je podporiť medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
 
Dátum: 7. 2. 2020
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je podporiť diskusiu o vývoji ekonomickej teórie, aktivizovať medzikatedrovú spoluprácu, ako aj prácu s talentovanými študentmi EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonomická teória, spoločenské vedy, výskumné metódy
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1602
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vallušová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
anna.vallusova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika