Úvod > Fakulta >

Bolt: Ako sa buduje úspešný startup, ktorý ovplyvní budúcnosť prepravy v Banskej Bystrici?

Prednáška Eduarda Sucháneka, country managera pre Slovenskú republiku, ktorá vás zoberie do sveta budovania úspešného start-upu. Bolt je spoločnosť, ktorá bola založená v Estónsku 19 ročným teenagerom a za menej ako 5 rokov dosiahla hodnotu 1 miliardy dolárov. Dnes funguje vo viac ako 35 štátoch sveta.
 
Dátum: 12. 2. 2020
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P2 - nová budova
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška má za cieľ priblížiť proces budovania úspešného start-upu a fungovania zdieľanej ekonomiky v dopravných službách.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:zdieľaná ekonomika, doprava, start-up
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc. JUDr. Ing., PhD
Organizácia: úsek prodekana pre rozvoj, EF UMB
E-mail:
jan.sebo(at)umb.sk
Telefón: +421484462319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika