Úvod > Fakulta >

Pokrok bez povolenia - ako nové technológie môžu zmeniť svet k lepšiemu

Prednáška Roberta Chovanculiaka, autora knihy "Pokrok bez povolenia", ktorá je kompletným sprievodcom svetom, kde Airbnb oživuje mŕtvy kapitál a konkuruje štátu v tvorbe regulácií, kde Kickstarter nahrádza vyberanie daní a pomáha financovať verejné služby a kde Bitcoin umožňuje budovať paralelnú spoločnosť, v ktorej neexistujú „vedúci“ a všetci máme kľúče od miešačky.
 
Dátum: 11. 2. 2020
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 11:40
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška sa realizuje v rámci Dňa otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium. Pozvaní sú aj študenti EF UMB a ostatných fakúlt UMB, ktorí majú záujem o bližšie poznanie sveta zdieľanej ekonomiky.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:zdieľaná ekonomika, verejná ekonomika, regulačná politika
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1602
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc. JUDr. Ing., PhD
Organizácia: úsek prodekana pre rozvoj, EF UMB
E-mail:
jan.sebo(at)umb.sk
Telefón: +421484462319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika