Úvod > Fakulta >

Pracovné stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, na základe požiadavky vedenia EF UMB Vás pozývam na pracovné stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB.
 
Dátum: 6. 2. 2020
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1685
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/4462652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika