Úvod > Fakulta >

Kvalita ovzdušia a klimatické zmeny

Dňa 17.2.2020 o 15,25 hod. v miestnosti P2 bude prof. Ing. Marián Schwarz, CSc., Dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene prednášať v rámci predmetu "Životné prostredie" na tému " Kvalita ovzdušia a klimatické zmeny ". Všetci záujemcovia o danú problematiku sú srdečne vítaní.
 
Dátum: 17. 2. 2020
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P2, Hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Marián Schwarz, CSc.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je skvalitniť pedagogický proces na EF UMB pozvaním odborníkov z partnerských inštitúcií.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Životné prostredie, kvalita ovzdušia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Horehájová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
maria.horehajova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika