Úvod > Fakulta >

Stav a kvalita vody v SR - východiská pre analýzu ekonomických dôsledkov

Dňa 9.3.2020 o 15,25 hod. v miestnosti P2 bude Ing. Zuzana Perháčová, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene prednášať v rámci predmetu "Životné prostredie" na tému " Stav a kvalita vody v SR - východiská pre analýzu ekonomických dôsledkov ". Všetci záujemcovia o danú problematiku sú srdečne vítaní.
 
Dátum: 9. 3. 2020
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P2, Hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je skvalitniť pedagogický proces na EF UMB pozvaním odoborníkov z partnerských inštitúcií.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Životné prostredie, kvalita vody
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Horehájová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
maria.horehajova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika