Úvod > Fakulta >

Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov – iniciatíva Catching Up Regions v Banskobystrickom samosprávni kraji (seminár SOeVA)

V pondelok 23.3.2020 o 9,00 hod. bude PhDr. Andrea Seberíni, Ph.D. z Katedry ekonómie EF UMB prezentovať čiastkové výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v rámci iniciatívy Cathing-Up Regions. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 23. 3. 2020
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: PhDr. Andrea Seberíni, Ph.D.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:zdravotné a sociálne služby, strieborná ekonomika
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika