Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Through the Student´s Eyes: JAPAN

Centrum rozvoja doktorandov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na workshop Through the Student´s Eyes: Japan. Doktorandka Petra Cisková sa s Vami podelí o skúsenosť so študijnou mobilitou MIRAI v Japonsku. Cieľom workshopu bude poskytnutie informácií o študijnom programe MIRAI a zvýšenie motivácie študentov k zahraničným mobilitám.
 
Dátum: 13. 2. 2020
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov, Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ing. Petra Cisková
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Študijné mobility
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, CRD
E-mail:
petra.ciskova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika