Úvod > Fakulta >

Sumarizácia výsledkov výskumu neplatenej práce na Slovensku a systematizácia faktorov, ktoré ju ovplyvňujú (seminár SOeVA)

V pondelok 17.2.2020 o 9,00 hod. bude Bc. Bianka Kupcová, študentská vedecká pomocná sila na Katedre ekonómie EF UMB Katedry ekonómie, prezentovať čiastkové výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Srdečne pozývame.
 
Dátum: 17. 2. 2020
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Seminárna miestnosť Katedry ekonómie č. 313, Hlavná budova EF UMB, 3. poschodie
Odborný gestor: Ing. Mgr: Miroslava Knapková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:neplatená práca, ekonómia domácností
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika