Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Hodnotenie kvality a impaktu vedeckých časopisov. Kde sa oplatí publikovať a prečo?

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný hodnoteniu kvality a impaktu vedeckých časopisov.
 
Dátum: 5. 3. 2020
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov, Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ing. Ján Huňady, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov podujatia s možnosťami hodnotenie kvality vedeckých časopisov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Publikačná činnosť, Hodnotenie impaktu
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, CRD, dekanát
E-mail:
petra.cisková
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika