Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Ako publikovať výsledky výskumu v kvalitných časopisoch a prečo je dobré zapojiť sa do výskumných projektov

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný publikovaniu výsledkov výskumu v kvalitných časopisoch a výhodám zapojenia do výskumných projektov.
 
Dátum: 27. 2. 2020
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov, Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ing. Kamila Borseková, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Publikačná činnosť, Projektová činnosť
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, CRD, dekanát
E-mail:
petra.cisková
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika