Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Hab. Mareka Zawartku: Športový cestovný ruch a rozvoj cieľového miesta

Dr. Hab. Marek Zawartka, the Academy of Physical Education in Katowice
 
Dátum: 18. 2. 2020
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, T10 P5
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne poznatky a skúsenosti z rozvoja športového cestovného ruchu a kriticky zhodnotiť jeho prínos (pozitívne aj negatívne dopady) z hľadiska rozvoja cieľových miest cestovného ruchu.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 446 22 16
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika