Úvod > Fakulta >

Bonita a monitoring pôd SR

Dňa 23.3.2020 o 15,25 hod. v miestnosti P2 bude Prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., v Zýskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody prednášať v rámci predmetu "Životné prostredie" na tému " Bonita a monitoring pôdy Slovenskej republiky ". Všetci záujemcovia o danú problematiku sú srdečne vítaní.
 
Dátum: 23. 3. 2020
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: P2, Hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: Prof. Ing. Jozef Kobza, CSc
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je skvalitniť pedagogický proces na EF UMB pozvaním odoborníkov z partnerských inštitúcií.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Životné prostredie, kvalita pôdy
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Horehájová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
maria.horehajova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika