Úvod > Fakulta >

Analýza volebných programov politických strán študentmi EF UMB

V rámci voliteľného predmetu Hospodárska politika dostali študenti za úlohu analyzovať volebné programy politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020. Pozývame Vás na otvorený seminár, na ktorom budú svoje zistenia prezentovať a v následnej diskusii hodnotiť a porovnávať.
 
Dátum: 26. 2. 2020
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: seminárna miestnosť KE č. dv. 313 (podkrovie) , Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je pomôcť zúčastneným zorientovať sa vo volebných programoch politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020, zhodnotiť ich a porovnať vo vybraných oblastiach hospodárstva.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ekonomický rast. Trh práce. Podnikateľské prostredie. Daňová politika. Školstvo. Zdravotníctvo.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: