Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Prezentácia výstupov prvého variantu dizertačnej práce doktorandky Ing. Andrei Orelovej na tému "Porovnanie výkonnosti cestovného ruchu Slovenska s krajinami Vysehradskej štvorky" a doktoranda Ing. Mateja Žofaja na tému "Manažment dobrovoľníkov na organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu".
 
Dátum: 20. 3. 2020
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P7 - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia prvého variantu dizertačnej práce doktorandky Ing. Andrei Orelovej a doktoranda Ing. Mateja Žofaja.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Výkonnosť cestovného ruchu; Manažment dobrovoľníkov
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Matej  Žofaj
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail: matej.zofaj@gmail.com
Telefón: 048/446 2219
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: