Úvod > Fakulta >

Projektový zámer na vytvorenie trvalo udržateľného produktu cestovného ruchu vo vidieckom regióne - žiadosť, realizácia, implementácia.Na príklade: Kultúrna cesta v Podpoľaní. (Ing. Csilla Dropová, Phd.)

Podujatie je zamerané pre tých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o príprave, realizácii a implementácii projektu financovaného z verejných zdrojov.
 
Dátum: 10. 3. 2020
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - T10P6
Odborný gestor: Prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať skúsenosti z tvorby, realizácie a implementácie projektu financovaného z verejných zdrojov na príklade kultúrnej cesty Podpoľanie
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Projektový manažment
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
jana.kucerova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: