Úvod > Fakulta >

Workshop sebaobrany pre manažérky

Na workshope sebaobrany sa účastníčky zoznámia s jedným najlepších obranných systémov na svete-KRAV MAGA. Budú im predstavené formy sebaobrany zamerané na najčastejšie napadnutia a útoky. Dozvedia sa, ako sa ubrániť pri prednutiu alebo domácemu násiliu.
 
Dátum: 12. 3. 2020
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel Satel, Poprad
Odborný gestor: PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.
Hlavný cieľ: Nácvik jednoduchých techník sebaobrany.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Prevencia a bezpečné správanie, Časová os krízovej situácie, Ako riešiť fyzické napadnutie, Použitie predmetov na sebaobranu
 
Kontaktná osoba
Meno: Marianna Šramková
Titul: PhDr., Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút manažérskych systémov v Poprade
E-mail:
marianna.sramkova
Telefón: 052/426 2313
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: