Úvod > Fakulta >

Process - marketingová a obchodná stratégia pri redizajne a navrhovaní webových a mobilných aplikácií

Prednáška a seminár Ing. Mgr. Ondreja Ďurjáka, PhD. Managing Directora, zo spoločnosti SCR deign. Určená študentom inžinierskeho štúdia anglického programu MMB v rámci predmetu Marketing communication.
 
Dátum: 9. 3. 2020
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - seminárna miestnosť KEMP 301 - 3.posch.
Odborný gestor: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
Hlavný cieľ: Odborná prednáška z praxe, určená študentom inžinierskeho štúdia anglického programu MMB v rámci predmetu Marketing communication.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:obchodná stratégia, redizajn, navrhovanie webových a mobilných aplikácií
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: janka Táborecká
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
janka.taborecka
Telefón: 048/446 2732
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: