Úvod > Fakulta >

Prednáška p. Magdy Vášáryovej

Prednáška p. Magdy Vášáryovej na tému Transformácia slovenskej spoločnosti 15 rokov od vstupu do EÚ sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu ShareEU na pôde Filozofickej fakulty UMB (koordinátora slovenskej časti projektu).
 
Dátum: 10. 3. 2020
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Miesto: FF UMB, Tajovského 51, miestnosť K006
Odborný gestor: PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška a následná diskusia s p. Vášáryovou, ktorá je v danej oblasti erudovanou odborníčkou vďaka jej súčasnému aktívnemu pôsobeniu, ako aj minulý skúsenostiam, predovšetkým na poli diplomacie. Zapojenie akademickej obce, SŠ študentov a verejnosti do širokospektrálnej reflexie.


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:historická pamäť a transformácia spoločnosti 15 rokov po vstupe do EU
Ďalšie informácieWeb stránky akcie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Strnádová
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - KOJK
E-mail:
petra.strnadova
Telefón: 048/446 2531
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: