Úvod > Fakulta >

Spolupráca cestovných kancelárií s leteckými spoločnosťami

Dátum: 23. 3. 2020
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P115
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať skúsenosti majiteľa cestovnej kancelárie STAHL REISEN s procesom akreditácie IATA.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:IATA agentúra
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: