Úvod > Fakulta >

Michal Stupavský, CFA: Situácia na trhoch a valuácia akciových titulov (Online prednáška z praxe)

Prezentácia sa uskutoční v rámci predmetu Finančné modely online prostredníctvom Youtube kanálu EF UMB a Facebooku. Prednášajúcim je Michal Stupavský, CFA, analytik spoločnsoti Conseq. Téma prednášky a obsah bude zameraný na aktuálne dianie na finančných trhoch a valuáciu akciových titulov. Vysielanie prebehne tu: https://www.youtube.com/watch?v=lfmZpvAdNPM&feature=youtu.be A otázky môžete písať na www.slido.com a #financnemodely
 
Dátum: 2. 4. 2020
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE Youtube & FB Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia sa uskutoční v rámci predmetu Finančné modely online prostredníctvom Youtube kanálu EF UMB a Facebooku. Prednášajúcim je Michal Stupavský, CFA, analytik spoločnsoti Conseq. Téma prednášky a obsah bude zameraný na aktuálne dianie na finančných trhoch a valuáciu akciových titulov. Vysielanie prebehne tu: https://www.youtube.com/watch?v=lfmZpvAdNPM&feature=youtu.be A otázky môžete písať na www.slido.com a #financnemodely alebo priamo cez https://app.sli.do/event/kviedfno.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:medzinárodné finančné trhy, valuácia, akciový trh
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.youtube.com/watch?v=lfmZpvAdNPM&feature=youtu.be
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra financií a účtovníctva
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421 914 275 007
 
Zoznam priložených súborov

MIchal-Stupavský,-CFA_prednáška-banner.png (1. 4. 2020 9:05:51)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika