Úvod > Fakulta >

Koronakríza na Slovensku - čo nás čaká?

Už dnes je zrejmé, že Slovensko čaká vplyvom pandémie COVID-19 výrazné spomalenie ekonomiky. O koronakríze a jej ekonomických dopadoch sa budeme rozprávať s riaditeľom INEKO Petrom Goliašom, ktorý je členom ekonomického krízového štábu. Diskusia sa koná v rámci výberového predmetu Hospodárska politika a je verejná. Prostredníctvom aplikácie MS Teams sa jej môže zúčastniť každý, koho téma zaujíma. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 11. 5. 2020
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line prostredníctvom MS Teams, Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je diskutovať s odborníkom z praxe jeho názory na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 a jej dopady na ekonomiku Slovenska.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Ekonomické dopady koronakrízy. Opatrenia vlády. Verejné financie.
Ďalšie informácie -
Web: http://bit.ly/koronakriza
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: