Úvod > Fakulta >

Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD. (online prednáška z praxe)

Pozývame Vás na online prednášku výkonného riaditeľa spoločnosti Horeca Group Ing. Miroslava Knižku, PhD. na tému Moderný hotelový informačný systém. Spoločnosť Horeca Group je lídrom v cloudových hotelových informačných systémov a online hotelového marketingu na Slovensku. Prednáška sa koná v rámci predmetu Informačné systémy v cestovnom ruchu 1.
 
Dátum: 20. 5. 2020
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams - https://bit.ly/3dFTVTH
Odborný gestor: Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je prezentovať trendy v inforačných technologiách v hotelierstve s dôrazom na hotelové informačné systémy.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Informačné technológie v hotelierstve. Cloud computing. Trendy
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Gajdošík
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
tomas.gajdosik
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: