Úvod > Fakulta >

Neplatená práca počas koronakrízy (online seminár SOeVA)

Pozvanie na online seminár Katedry ekonómia SOeVA prijali Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD., Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. a Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. zo Slovenskej akadémie vied. Budú prezentovať výsledky originálneho prieskumu o neplatenej práci a alokácii času v slovenských domácnostiach, ktorý realizovali počas koronakrízy v marci 2020.
 
Dátum: 24. 6. 2020 - 25. 6. 2020
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online seminár cez MS Teams, https://bit.ly/neplatenka
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom seminárov SOeVA je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť vedeckú spoluprácu.


Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Neplatená práca, domácnosti, koronakríza
Ďalšie informácie -
Web: http://bit.ly/neplatenka
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: