Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Kvantitatívne metódy v R

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop ku kvantiatívnym metódam v R.
 
Dátum: 3. 9. 2020 - 8. 9. 2020
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB U1
Odborný gestor: Mgr. Mária Stachová, PhD.
Hlavný cieľ: Študent sa oboznámi so základmi štatistického programu R, s jeho štruktúrou, syntaxou a jeho predprogramovanými príkazmi. Po absolvovaní workshopu bude študent schopný vykonať v tomto systéme stredne náročnú kompletnú štatistickú analýzu, ktorá spočíva v spracovaní dát, v príprave dát, v deskriptívnej štatistike a v odhadnutí supervizovaných a nesupervizovaných modelov. Ďalej bude študent schopný výsledky analýzy spracovať do vhodnej podoby, prípadne aj s použitím grafických knižníc.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Úvod do R, základné príkazy v R, práca s dátami, popisná štatistika a testovanie hypotéz, grafické balíčky, metóda hlavných komponentov, zhluková analýza, predikčné a klasifikačné modely, zhluková analýza panelových dát, programovanie vlastných funkcií a cyklov v R.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - CRD
E-mail:
petra.ciskova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: