Úvod > Fakulta >

Workshop „Malá didaktika pre učiteľov a doktorandov“

Čo musíte vedieť skôr ako vstúpite do posluchárne.
 
Dátum: 24. 9. 2020
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - T10P7
Odborný gestor: Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Gúčik
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
marian.gucik
Telefón: 048/46 2213
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: