Úvod > Fakulta >

Spomienky na Čínu očami študentky cestovného ruchu (online podujatie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu)

Rozprávanie s Norou Bělosovovou o zážitkoch z krajiny hodvábu
 
Dátum: 30. 9. 2020
Čas začiatku: 14:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online cez Ms Teams https://bit.ly/Nora_Cina
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu zaspomínať na študijný pobyt v krajine hodvábu a podeliť sa s ostatnými o skúsenosti, zážitky a fotografie.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Čína, študijný pobyt, cieľové miesta, kultúrne rozdiely
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: