Úvod > Fakulta >

Ako sme schopní sa chrániť pred vznikom rakoviny prsníka?

Rakovina prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenie žien na celom svete. Kým v minulosti toto ochorenie postihovalo skôr staršie ženy, teraz to už neplatí. Hektická doba, stres a mnoho nezdravých faktorov vplýva na to, že rakovinou prsníka trpia i veľmi mladé ženy. Asi 4% mužov majú rakovinu prsníka, ich forma je však oveľa agresívnejšia ako u žien. Preto prevencia je v súčasnosti vnímaná ako najefektívnejšia forma boja pred rakovinou nielen prsníka. Ako je možné sa pred vznikom rakoviny prsníka chrániť? A je to vôbec v dnešnej dobe možné? Inštitút manažérskych systémov EF UMB preto zorganizoval odbornú prednášku RNDr. Terézie Kiskovej, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študentov IMS EF UMB, zamestnanci UMB a verejnosť na túto aktuálnu tému.
 
Dátum: 10. 11. 2020
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE
Odborný gestor: PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., UMB, Ekonomická fakulta, IMS v Poprade
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-ny9-yma
 
Kontaktná osoba
Meno: Marianna Šramková
Titul: PhDr., Mgr., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút manažérskych systémov v Poprade
E-mail:
marianna.sramkova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: