Úvod > Fakulta >

Aktuálna situácia na finančných trhoch a výhľad na rok 2021

Ing. Stanislav Pánis je mienkotvorným analytikom J&T Banky. So študentmi a učiteľmi EF UMB v Banskej Bystrici sa podelí o bohaté skúsenosti v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch.
Prednáška sa uskutoční online cez MS TEAMS: http://bit.ly/StanislavPanis_November2020
 
Dátum: 10. 11. 2020
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online cez MS TEAMS: http://bit.ly/StanislavPanis_November2020
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je motivovať študentov študijného programu FBI prednáškou jedného z najúspešnejších absolventov tohto programu.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - CRD, dekanát
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: