Úvod > Fakulta >

Agile v projektovom manažmente

Online prednáška Michaely Svrčkovej, odborníčky na agile, zo spoločnosti Slovakia IBM . Je určená študentom inžinierskeho štúdia programu Financie, bankovníctvo a investovanie, v rámci predmetu Strategický a projektový manažment.
 
Dátum: 9. 11. 2020
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE
Odborný gestor: doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
Hlavný cieľ: Odborná prednáška z praxe, určená študentom inžinierskeho štúdia slovenského programu Financie, bankovníctvo a investovanie, v rámci predmetu Strategický a projektový manažment.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Základné východiská Agile metodiky, Charakteristika agilných tímov, Špecifické agile roly, Priebeh iterácie
Web: http://ibm.webex.com/meet/michaela.svrckova
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina Minárová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
martina.minarova
Telefón: 048/446 2726
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: