Úvod > Fakulta >

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EF UMB

Vitajte na správnej adrese!
 
Dátum: 24. 11. 2020
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD. - prodekan pre rozvoj
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: