Úvod > Fakulta >

Nastavenie súčasnej scientometrie oslabuje spoločenské a humanitné vedy (online seminár SOeVA)

Vo štvrtok 10.12.2020 o 9,00 hod. budú doc. Ing. Jana Marasová, PhD. a doc. Ing. Jozef horeháj, PhD. prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektu APVV "Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity". Srdečne pozývame na stretnutie cez MS Teams (https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=84f3b3df-9308-40ed-b58a-127ad0fa1c74&tenantId=553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d&threadId=19_meeting_NWU1MTRkYjMtNTgzZC00OWQwLWEwYmEtODgzNjIzNDY0OWNl@thread.v2&messageId=0&language=en-US).
 
Dátum: 10. 12. 2020
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: -
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:spoločenské vedy, humanitné vedy
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: