Úvod > Fakulta >

František Štulajter: Ako vyzerá deň risk manažéra v praxi

Prednáška z praxe vedúceho oddelenia rizík Tatra Asset Management a DDS Tatra banky. Absolvent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Špeciálny seminár z financií a peňažníctva.
 
Dátum: 15. 12. 2020
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE FB Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a MS TEAMS: https://bit.ly/3mDaqVy
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška z praxe vedúceho oddelenia rizík Tatra Asset Management a DDS Tatra banky. Absolvent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Špeciálny seminár z financií a peňažníctva.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Risk manažment, dds, správcovská spoločnosť, investovanie
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3mDaqVy
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KFÚ
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421 914 275 007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: