Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Hodnotenie akademického impaktu výskumníkov.

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný hodnoteniu akademického impaktu výskumníkov.
 
Dátum: 15. 1. 2021
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov podujatia s možnosťami hodnotenia výskumníkov a kvality ich publikačných výstupov.


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:publikačná činnosť, hodnotenie impaktu
Ďalšie informácie
Web: http://url.umb.sk/sf3
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - CRD, dekanát
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: