Úvod > Fakulta >

Virtuálna návšteva DEVCO Infopoint

Prezentácie odborníkov DEVCO INFOPOINT VISITS Commission EuropéenneDG Coopération internationale et développementUnité "Communication " - DEVCO.02 o obchodnej pomoci EÚ v Afganistane, o reforme technického a odborného vzdelávania a prípravy v Bangladéši, o inkluzívnych mestách - podpora komunít solidarity pre venezuelských migrantov.
Meeting link:https://ecorys-uk.webex.com/ecorys-uk/j.php?MTID=m4855c1dac3a38996756673d1ee2c6ec6 Meeting number:175 893 5361
Join by phone Slovakia Toll:+421-2-501-12318
Password:XRp38YvwPG3
Access code: 175 893 5361

 
Dátum: 10. 12. 2020
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online Webex Meeting
Odborný gestor: Ing. Stanislav Kološta, PhD., Ing. Filip Flaška, PhD., Francesca Salis
Hlavný cieľ: Rozšírenie poznatkov z praxe - skúsenosti z projektov Európskej komisie.
Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Obchodná pomoc EÚ, reforma technického a odborného vzdelávania a prípravy, inkluzívne mestá
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Kološta
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón: 048/446 2729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: