Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Európske veľkomestá - identita, kultúra, tradícia

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný interdisciplinárnemu projektu Jean Monnet Module: Cultural Transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE), kde budeme diskutovať o prísupoch k rozvoju veľkomiest, ako aj miest na Slovensku, nielen z pohľadu cestovného ruchu, tvorby verejnej politiky, ale aj o tom, ako využiť efektívne ich potenciál v oblasti kultúry.
 
Dátum: 11. 2. 2021
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov podujatia s témou európskych (veľko)miest so zameraním na interdiciplinárny výskum urbánnej identity. Mesto pritom označujeme za „kultúrnu krajinu”, ktorá v sebe nesie isté špecifiká. Interpretácia týchto špecifík ponúka širší náhľad pre pochopenie cudzej kultúry vrátane jej urbánneho priestoru. V spolupráci s doktorandmi chceme porovnať prístupy a zamyslieť sa spoločne nad tým, čo sa môžeme naučiť, resp. čím sa môžeme inšpirovať v zahraničí.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Rozvoj miest, urbánny priestor, mestská krajina, kultúrna krajina, interdiciplinarita.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Daniela Mališová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - CRD
E-mail:
daniela.malisova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba