Úvod > Fakulta >

Scientia Iuventa 2021

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Scientia Iuventa 2021, ktorá začala písať svoju históriu v roku 2004. Konferencia je rozdelená do tematických okruhov: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a politika, financie.
 
Dátum: 29. 4. 2021
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Konferencia dáva unikátnu možnosť doktorandom prezentovať výskum v oblasti cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a politika, financie.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Tourism, Business, Economics and Management, Public Economics and Politics, Finance.
Ďalšie informácie
Web: http://si.umb.sk/?lang=en
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Cisková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, CRD
E-mail:
petra.ciskova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika