Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká aktivita 2021

Medzinárodná študentská konferencia, na ktorej študenti prezentujú svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky, so zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax. Konferencia je určená pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia, študentom SŠ.
 
Dátum: 15. 4. 2021
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je zapojenie študentov do výskumnej činnosti, získanie nových podnetov pre rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov pre ekonomickú prax.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:ŠVA 2021 bude rozdelená do 8 sekcií: cestovný ruch; ekonomika a manažment podniku; financie, bankovníctvo a investovanie; kvantitatívne metódy a informatika; verejná ekonomika a regionálny rozvoj; spoločenské vedy; manažérske systémy (Poprad) a sekcia pre študentov stredných škôl.
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: 446 2155
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Dobrotová Alena