Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár Imricha Karvaša: Digitalizácia a produktivita

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na Vedecký seminár Imricha Karvaša s hosťom prof. Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikulášom Luptáčikom.
 
Dátum: 22. 2. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
Hlavný cieľ: Proces digitalizácie a Priemyslu 4.0 je jednou z hlavných výziev súčasnosti, jedným z troch D: dekarbonizácia, digitalizácia a demografia. "Automation anxiety", "work without men", budeme mať dosť práce? Ako sa digitalizácia prejaví na raste produktivity, na zamestnanosti a hospodárskom raste? Ako však merať úroveň digitalizácie a jej zmeny v čase a modelovať jej dopady na ekonomiku?
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:dekarbonizácia, digitalizácia, demografia, pracovné pozície
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/vsik_luptacik_2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, KFÚ
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: -
 
Zoznam priložených súborov

20210222_VSIK_Luptacik_POSTER.pdf (12. 2. 2021 9:15:58)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika