Úvod > Fakulta >

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EF UMB

Vitajte na správnej adrese!

Deň otvorených dverí Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ONLINE | 22.2.2021 o 17.30 hod.
Zaži svoj deň na UMB.Deň otvorených dverí opäť ONLINE.Dobre sa usaď, vezmi mobil, počítač či tablet a pripoj sa k nám. DOD ONLINE je rozdelené do šiestich bl...
youtu.be
https://youtu.be/-AZu_uZCKn
 
Dátum: 22. 2. 2021
Čas začiatku: 17:30
Čas ukončenia: 18:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD. - prodekan pre rozvoj
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://youtu.be/-AZu_uZCKn8
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba